Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

  

Jan Doležel

* 1984

absolvoval Konzervatoř v Plzni ve třídě Adama Viktory, v současné době je studentem na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy a na Musikhochschule v Lübecku pod vedením Franze Danksagmüllera. Své vzdělání si dále rozšířil aktivní účastí na mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech u Bosserta, Tagliaviniho, Vogela, Radulesca, Koopmana, Laukvika, Sandera a mnoha dalších. Je nositelem prvních cen ve varhanních soutěžích v Humpolci (2005) a v německém Heidenheimu (2006). Jeho repertoár zahrnuje skladby všech stylových období se zvláštním zřetelem k soudobé hudbě.