Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

  

Jiřina Marešová

vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky, na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy a také na Musikhochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera. Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, o hru na historické typy nástrojů a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko), které se touto problematikou zabývaly. Pracovala pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů, jako např. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard, L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad. V současné době se věnuje především kompoziční a koncertní činnosti doma i v zahraničí. Spolupracuje s ansámbly věnujícími se interpretaci staré hudby (např. Harmonia delectabilis, Venti diversi) a s vokálními tělesy (např. Královéhradecký mužský sbor - Bonifantes, Ambrosius, Voks Praha, Musica Oeconomica ad.), s nimiž nejen koncertuje, ale také realizuje řadu zajímavých zvukových snímků (např. Hora tří světel B. Martinů či Dvořákovy smíšené sbory); je také žádaným komorním hráčem. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a Moravy. V roce 2004 se stala finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu.