Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

  • Michal Novenko
    Michal Novenko

Michal Novenko

 

Michal Novenko (1962) absolvoval Konservatoř v Praze a poté Akademii múzických umění. Vystudoval několik oborů: skladbu (u prof. Františka Kovaříčka a u prof. Jiřího Dvořáčka), varhany (u prof. Jaroslava Vodrážky), dirigování a hudební teorii. Již během studia získal řadu úspěchů a ocenění - zejména za své skladby a za varhanní improvisaci (cena Českého hudebního fondu, cena za improvisaci na varhanní soutěži v Opavě), r. 1986 se stal na základě konkursu profesorem Konservatoře v Praze (avšak po nucené přestávce se mohl na školu vrátit až r. 1990): nyní vyučuje varhanní improvisaci a hudební teorii. Díky švýcarskému stipendiu navštěvoval v letech 1983 - 1987 pravidelně mistrovské varhanní kursy Jeana Guillou v Paříži a Alpe d´Huez. Právě tyto kursy s konečnou platností ovlivnily Novenkovo rozhodnutí pro dráhu koncertního varhaníka. R. 1990 absolvoval letní stáž na hudební akademii v italské Sieně, v bachovské interpretaci se zdokonalil na dirigentských kursech Helmuta Rillinga.
 
     Od studijních let se M. Novenko intensivně zajímá o historické varhany, věnuje se jejich dokumentaci a propaguje jejich koncertní využití. Díky tomu mohl po r. 1989 iniciovat koncerty na řadě míst po celé vlasti. Zároveň se začala rozvíjet jeho bohatá koncertní dráha po celé Evropě: z nejvýznamnějších vystoupení je třeba jmenovat mezinárodní festivaly ve švýcarském Sionu (nejstarší varhany světa), v italském Arezzu, britském Warwicku, německém Angermünde a na Baleárských varhanních dnech. Během několika úspěšných turné po Německu koncertoval také na slavných Silbermannových varhanách v Drážďanech a Freibergu.
 
     Další významný úspěch znamenal první koncert v USA r. 1996 (San Antonio): od té doby je Novenko zván do zámoří pravidelně. Z nejvýznamnějších amerických pódií lze jmenovat Dallas, Philadelphii a Miami. Mezi Novenkovy mimoevropské úspěchy se řadí také recitál v Jeruzalémě, turné po Jižní Africe a nejnověji dvě úspěšná turné po Mexiku, kde koncertoval na významných historických varhanách (Querétaro, Coacalco, Saltillo), ale také na největším nástroji latinské Ameriky v Auditorio Nacional v Mexico City (sál pro 10 000 posluchačů). 
     Roku 1994 se naplnil jeden z Novenkových snů: vznikl svérázný varhanní festival „Organum hydraulicum“ („Vodní varhany“), spojující vodácké putování po Vltavě s cyklem šesti koncertů v památných kostelích podél toku řeky. Po deset let M. Novenko, jediný varhanní interpret celého cyklu, putoval  s ostatními vodáky od Vyššího Brodu po Zlatou Korunu a každý večer koncertoval vždy s novým programem, takže každoročně provedl v rámci tohoto festivalu kolem padesáti skladeb. Celková situace se však v průběhu oněch deseti let natolik změnila, že dnes se Organum hydraulicum stalo "klasickou" koncertní řadou v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Roku 1997 inicioval další akci: Orlicko-kladský varhanní festival na pomezí východních Čech a Polska. Prof. Novenko je také zván do porot varhanních soutěží v Evropě i v USA a vede mezinárodní kursy: dosud nejvýznamnějším z nich byla Mezinárodní letní škola mladých varhaníků v britském Oundle. Dále hostuje na Sarum College (Anglie), University of Texas a přednášel i v JAR a v Mexiku.
 
     Novenkovo varhanní umění je zachyceno na řadě nahrávek pro domácí i zahraniční rozhlas, v televizních pořadech a na mnoha CD. Jeho fonotéka zahrnuje stovky skladeb a improvisací. V mnoha případech jde o nahrávky premiérové (ať již nových skladeb, nebo zapomenutých děl z archivních fondů): k nejnovějším patří CD s kompletním varhanním dílem J. J. Ryby, nahrávka renesančních varhan ve Smečně a album české hudby 20.století. R.2001 zahájil spolupráci s  prestižní britskou firmou Priory Records: v sérii Great European Organs zatím vyšla nahrávka varhan v Litomyšli a vzácného nástroje v Santanyí na Mallorce.