Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

  

Pavel Černý

Narodil se v Praze. Od pěti let hraje na klavír, od r. 1985 studoval varhany na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory, později i kompozici. V letech 1991 – 97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze u Doc. Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Během studií na sebe upozornil 1. cenou ve varhanní soutěži v Opavě a zejména 1. cenami v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) v roce 1992 a v soutěži Pražské jaro v roce 1994. Řady dalších ocenění se mu dostalo prostřednictvím významných hudebních a kulturních organizací. Od r.1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Afriku, Brazílii, Kubu, Japonsko a USA. Kromě specializace na historické nástroje se zabývá hudbou všech stylových epoch, rád objevuje zapomenutá díla starých mistrů. Natáčí pro řadu firem na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Jeho některé CD nahrávky byly vysoko oceněny zahraniční kritikou. V roce 1996 spolupracoval jako varhaník, organolog a hudební režisér na natáčení 52 historických  varhan v Čechách nizozemským rozhlasem KRO. Pavel Černý vyučuje varhanní hru na pražské Akademii múzických umění a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zasedá jako člen soutěžních porot a je varhaníkem kostela sv. Ludmily v Praze. Dále je organologem Pražské arcidiecéze, kde pracuje jako odborný dohled při stavbách a restaurování varhan. Publikuje přednášky, články v odborných časopisech, sbornících a přeložil vícejazyčný Varhanní slovník do češtiny.