Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

  

Tomáš Thon

* 1962

je absolventem Akademie múzických umění v Praze (u prof. Milana Šlechty) a Conservatoire National Rueil Malmaison (Paříž), kde studoval u Prof. Susan Landale a Marie-Claire Alain jako stipendista francouzské vlády a Mezinárodní nadace Nadia a Lili Boulanger. Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (AMU - Praha, Kamień Pomorski - Polsko, Gunsbach - Francie, Schola Cantorum - Paris atd.). Díky dvojímu studiu se T. Thon zasazuje o uvádění francouzské hudby u nás a české hudby v zahraničí. Při výběru skladeb se zaměřuje zvláště na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a tvorbu 20. století. Vlastní přenosný varhanní pozitiv firmy Václav Smolka, Krnov, což mu umožňuje provádět komorní hudbu i v místech, kde varhany nikdy nezazněly. Získal 2. místo v celostátní Soutěži mladých varhaníků v Opavě (1978) a stal se finalistou mezinárodních soutěží Grand Prix Bordeaux a Soutěže Petra Ebena v SRN. Za interpretaci skladeb Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem. Jako stipendista ČHF (1991-1992) studoval varhanní dílo P. Ebena pod vedením autora. Ve Francii uskutečnil mimo mnoha sólových recitálů sérii koncertů s legendárním francouzským trumpetistou Mauricem André. Vyučuje hře na varhany na Církevní střední varhanické škole v Opavě a pro vlastní nakladatelství ARTTHON zpracovává staré tisky barokní varhanní hudby. Pracuje v porotách národních i mezinárodních soutěžích (Opava, Vamberk, Řím) a bývá zván jako lektor na mistrovské interpretační varhanní kurzy (Francie, USA, Polsko, Slovensko). Nahrávky pro český a francouzský rozhlas a CD (Supraphon). Je členem Tria barokní hudby. Kromě koncertů v České republice sólově vystupoval na Slovensku, v Rusku, Polsku, Německu, Francii, Švýcarsku, Itálii, Lucembursku, Rumunsku, Moldávii a USA.