Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

Úterý

Mimořádně cenné varhany v kostele sv. Jana Křtitele byly vyrobeny kolem roku 1720 a pocházejí pravděpodobně z dílny loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta (též Burkart, Burkhard nebo Burkhart). Dříve byl jako jejich stavitel uváděn úterský varhanář František Prokop Nolli (též Nolly).

V 18. a 19. století byly varhany průběžně opravovány a částečně také přestavěny, v 2. pol. 20. stol. postupně zchátraly do zcela nehratelného stavu. Díky grantu z Norských fondů a příspěvkům řady dárců se v letech 2009-11 podařilo zásluhou občanského sdružení Bart provést jejich kompletní rekonstrukci, která byla svěřena varhanáři Rudolfu Valentovi. Rekonstrukce spočívala v restaurování původních píšťal, varhanní skříňě a všech použitelných částí varhanního stroje. Obnovením historického hracího stolu byla nástroji navrácena jeho původní podoba s jedním manuálem s lomenou oktávou a pedálem.

 

Dispozice:

 

Manuál C, D, E – c´´´

Copula major 8´

Flauta 8´

Principál 4´

Copula minor 4´

Fugara 4´

Quinta 2 2/3´

Octava 2´

Mixtura 1 1/3´ 3x

 

Pedál C, D, E, F, G, A – a

Subbas 16´

Octavbas 8´

 

Author:av