Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

Všeradice, kostel sv. Bartoloměje

Varhany postavil příbramský mistr Ondřej Tadeáš Kokstein okolo roku 1700. Do kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích byly ale pravděpodobně přeneseny až později ze zatím neznámého místa. Jejich přestavba sušickým varhanářem Wunschem na přelomu 19. a 20. století, spolu s novým mramorováním, naprosto změnila jejich původní podobu. V letech 1999 až 2000 nástroj rekonstruoval a do původního stavu uvedl varhanář Vladimír Šlajch.
Dispozice

Manuál

Copula major
Copula minor
Principal 4´
Octava 2´
Quinta 1 ½´
Sedecima 1´

Pedál

Octavbass 8´
Quintbass 6´