Audio - Video - Online

 

Audio ukázky z našich CD:

 

Soundcloud.com

 

Video - Pražští barokní sólisté živě:

 

Poklady Kroměřížského archivu

Ensemble Inégal na YouTube

 

Dokumenty o nás vysílané Českou televizí:

 

Jan Dismas Zelenka - Missa Omnium Sanctorum v České televizi

Koncert představující génia Jana Dismase Zelenky

Otevřít video v novém okně

 

Pořad o nás vysílaný Českou televizí

Rozhovor s Ensemble Inégal na ČT2

Otevřít video v novém okně

 

Právě vyšlo nové CD:

 

Jan Dismas Zelenka – Missa Omnium Sanctorum

 

Jan Dismas Zelenka – Missa Omnium Sanctorum

Diapason 5

Vivaldi in Bohemia

Světová premiéra nahrávky Diapason 5

Pražští barokní solisté, Ensemble Inégal

 

Gabriela Eibenová – soprano
Hana Blažíková – soprano
Marta Fadljevičová – soprano
Lester Lardenoye – alto
Jaroslav Březina – tenor
Tomáš Král – bass
Adam Viktora – conductor

 

Vztah Antonia Vivaldiho k českým zemím byl poměrně mnohostranný, titul této nahrávky tedy může být chápán různými způsoby. Je téměř jisté, že skladatel navštívil Čechy – pevný důkaz sice nemáme, badatelé však jsou ve shodě, že jednou ze zastávek cesty Antonia Vivaldiho a jeho otce „in Germania“ na přelomu let 1729 a 1730 byla též Praha. Skladatelovy opery, z nichž některé byly právě tehdy v Praze uvedeny, představují jednu z nejvýznamnějších oblastí jeho tvorby. Vivaldiho věhlas, který tehdy trval již více než dvacet let, však byl na počátku založen spíše na popularitě a vlivu jeho sólových koncertů. Ty se přelily jako velká módní vlna celou Evropou a ani české země nebyly výjimkou. Mezi četnými šlechtici, se kterými Vivaldi udržoval kontakty, ostatně bylo i několik velmožů usedlých v Čechách. Jednomu z nich, hraběti Václavu Morzinovi, dedikoval skladatel v roce 1725 svoji osmou tištěnou sbírku obsahující mimo jiné dnes i v době svého vzniku proslulé houslové koncerty Le quattro stagioni. Pro jiného českého šlechtice komponoval Vivaldi loutnové koncerty a tria a dalšímu prodal ještě na samém sklonku svého života obsáhlý soubor svých instrumentálních kompozic. Klíč k programu této nahrávky však leží jinde. Dostáváme se jejím prostřednictvím ke třetí velké oblasti Vivaldiho tvorby tvořené chrámovou hudbou. Nahrané skladby pak spojuje ta skutečnost, že jejich prameny se dodnes dochovaly v českých hudebních sbírkách. … Vivaldiho chrámové skladby byly v českých zemích ve své době známy a hrány v poměrně hojném počtu a často bezprostředně po svém vzniku. Dodnes se v českých sbírkách dochovala jen menší část kdysi u nás známých děl. Je jistě možné, že se ještě vynoří některé ze ztracených pramenů a budeme mít možnost studovat například české opisy Vivaldiho Gloria či Beatus vir, které jsou rovněž evidovány v křižovnickém inventáři. I tak byl ale čas i osud v tomto případě poměrně milosrdný – jejich nástrahy přestály dvě jinak zcela neznámé skladby slavného Benátčana. Dochované české prameny zároveň poskytují poměrně vyvážený vhled do různých oblastí skladatelovy rané chrámové tvorby.
Václav Kapsa

Dixit Dominus RV 595

1. Dixit Dominus
2. Donec ponam inimicos tuos
3. Virgam virtutis tuae
4. Tecum principium
5. Juravit Dominus
6. Dominus a dextris tuis
7. Judicabit in nationibus
8. Implebit ruinas
9. De torrente in via bibet
10. Gloria Patri
11. Sicut erat in principio
12. Et in saecula saeculorum, amen
 

Laudate Pueri Dominum RV 600

13. Laudate pueri Dominum
14. Sit nomen Domini
15. A solis ortu usque ad occasum
16. Excelsus super omnes gentes
17. Quis sicut Dominus
18. Suscitans a terra inopem
19. Ut collocet eum
20. Gloria Patri
21. Laudate pueri Dominum, Sicut erat in principio
22. Amen
 

Magnificat RV 610b Czech Version

23. Magnificat
24. Et exultavit
25. Et misericordia
26. Fecit potentiam
27. Esurientes
28. Suscepit Israel
29. Sicut locutus est
30. Gloria Patri
 

Salve Regina RV 617

31. Salve Regina
32. Ad te clamamus
33. Eia ergo, advocata nostra
34. Et Jesum benedictum

Recenze

Jedná se o úžasnou nahrávku raných duchovních skladeb Antonia Vivaldiho... Adam Viktora se svým ansáblem před několika lety doslova ohromil svoji nahrávkou Zelenkovy Missy Purificationis B.V.M. Tato nová Vivaldiovská nahrávka zcela jistě ještě zvýší prestiž všech zůčastněných...
Brian Clark, Early Music Review