Audio - Video - Online

 

Audio ukázky z našich CD:

 

Soundcloud.com

 

Video - Pražští barokní sólisté živě:

 

Poklady Kroměřížského archivu

Ensemble Inégal na YouTube

 

Dokumenty o nás vysílané Českou televizí:

 

Jan Dismas Zelenka - Missa Omnium Sanctorum v České televizi

Koncert představující génia Jana Dismase Zelenky

Otevřít video v novém okně

 

Pořad o nás vysílaný Českou televizí

Rozhovor s Ensemble Inégal na ČT2

Otevřít video v novém okně

 

Právě vyšlo nové CD:

 

Jan Dismas Zelenka – Missa Omnium Sanctorum

 

Jan Dismas Zelenka – Missa Omnium Sanctorum

Diapason 5

Recenze

- koncert v Rytířském sále Velkopřevorského paláce v Praze

tentokrát ve velmi komorním obsazení (soprán, housle, viola da gamba, loutna, teorba a  varhany), provedl další známá i neznámá díla z téměř nevyčerpatelného Archivu kroměřížského. Koncert 2. 12. 2011 se odehrál v nádherné síni (kdysi vstupní Muzea hudebních nástrojů) Velkopřevorského paláce. Evokoval nostalgické vzpomínky na legendární Maltézské středy, které se konaly vždy po celý červen v letech padesátých a šedesátých…
Gabriela EIBENOVÁ opět potvrdila své kvality – naprosto jistá v celé tessituře svého krásného, tmavého sopránu – zapěla pět motet – Mazakovo „Sub tuum presidium“, Iberovo „Salve Regina“, Capricornovo „Adesto multitudo coelestis“ (připomínající vokální skladby Biaggia Mariniho), obzvlášť půvabné Mazakovo „Nobilissime Jesu“ za doprovodu gamby a varhan a s ozvěnami (za scénou) houslí a teorby (housle s krásným zdobením melodických odpovědí). Vrcholem zřejmě pak bylo moteto Biberovo „In sole posuisti“ s velkým partem koncertantních houslí. Byl to jakýsi souboj či chcete-li rozprava hlasu (virtuózní part velkého rozsahu) a houslí za doprovodu skvělého continua. Heidi GRÖGER je suverénní hráčkou na svůj nádherně zdobený nástroj, dokonale doprovází, své sporé sólové vstupy zahrála překrásným tónem, který byl vlastní i brilantnímu houslistovi. Florian DEUTER opět nezůstal nic dlužen své pověsti – přednesl Růžencovou sonátu Biberovu „Zvěstování“ s velkým žárem a nasazením, elegantní rubata jsou mu vlastní. Osobitě pojatá Sonata representativa (se zábavně hraným Pochodem mušketýrů – bubnování na loutnu, spiccata gamby) s vtipnou nadsázkou imitované hlasy zvířátek střídané virtuosními pasážemi – skvělé provedení. Báječné je, že v této hudbě, kde je improvizace přímo žádoucí, slyšíme zřetelně umění interpreta – tedy to „něco navíc“, co již je mimo techniku… Capricornova „Ciacona“ připomínající silně Monteverdiho vokální „Zefiro torna“ byla, řekl bych, nejkrásnějším instrumentálním dílem večera. Jan ČIŽMÁŘ je virtuosem svých nástrojů a výborným partnerem všech ostatních sólistů-diskrétně, s vkusem doprovází, a v sólové „Passacaglii“ Biberově – (kdy vyměnil teorbu za loutnu) v pravdě zazářil intakní hrou. Domnívám se, že tento kus v Praze ještě nikdy nezazněl.
Adam VIKTORA je duší celého ansámblu – jeho varhanní doprovod je vždy vynikající, tohoto večera prakticky jen v náznacích vedl provedení, které plynulo v dokonalé souhře. V této rubátové a částečně improvizované hudbě je to pak opravdové umění. Dramaturgie večera, jako obvykle u ENSEMBLE INÉGAL byla nápaditá, pestrá, což publikum kvitovalo s velkým povděkem. Přídavek byl poněkud překvapující – půvabná ukolébavka (možná lidová píseň) Arvo Pärta. Krásný večer – kéž by jich v nádherném paláci tomto bylo více…
Jiří Kotouč

 

 

Ensemble Inégal - Recenze

 

"Barokní hudba od nejlepších - Ensemble Inégal plný temperamentu a dokonalé souhry"

Německo

 

Ano, tak jak to předvedl Ensemble Inégal v sobotu v Dalheimském klášterním kostele, tak by měla znít barokní hudba: nabita energií, plna temperamentu, perfektně sehraná a bohatá v detailech. Zkrátka nebylo možno přát si více.
Že mají Češi muzikantství v krvi, to není nic nového, hudební soubor z Prahy je ale díky evidentní radosti ze hry a špičkovým výkonům jeho členů vzorem všem ostatním… Vrcholem večera byla excelentní sopranistka Gabriela Eibenová s nádherným, sytým a ohebným hlasem… a nekonečnými koloraturami – tento soubor by velmi početné dalheimské publikum jistě rádo opět brzy přivítalo.
Christl Rick, Lichtenau-Dalheim

 

 

Ensemble Inégal - Recenze"Nespoutaně z baroka do současnosti“

Německo, Aschaffenburg

 

Tak výmluvně, vášnivě a  s tak nezkrotnou radostí i nadšením můžeme slyšet díla A. Vivaldiho a J. S. Bacha opravdu jen zřídkakdy… Interpretace mezinárodně renomovaného souboru Ensemble Inégal v sobotu večer doslova vystřelila nespoutaným způsobem barokní díla do současnosti… Koncert měl… pod vedením Adama Viktory s houslisty Florianem Deuterem a Helenou Zemanovou … a sopranistkou Gabrielou Eibenovou sehrané interprety, kteří připravili posluchačům od počátku napínavě dynamický a strhující zážitek. Žádná únavná opakování u Vivaldiho, nýbrž jen téměř stupňující se rozkoš a Bachova kantáta … byla oslavena skutečným bohatstvím muzikality… Gabriela Eibenová se svým skvělým hlasem naplnila recitativ dramatickým obsahem, v árii vyklenula každou frázi, vládla s lehkostí dlouhými koloraturami a brilantními výškami.
Anneliese Euler

 
Ensemble Inégal - Recenze

Pergolesi v Praze

„Ideální interpretkou sopránového partu se stala Gabriela Eibenová se svým čistým a jasným hlasem a  procítěným projevem ... Přijďme si Ensemble Inégal poslechnout 12. listopadu do Velkopřevorského paláce na Malé straně, na programu jsou kantáty A. Scarlattiho a G. B. Bassaniho v podání Gabriely Eibenové. Jsem si jist, že si Vás svým líbezným hlasem získá.“
Pavel Šimáček, Opera Plus

 

Zahajovací koncert mezinárodního festivalu Uckermärkische Musikwochen

„Pořadatelům festivalu Uckermärkische Musikwochen se zahájení tímto koncertem velice povedlo. Perfektní souhra sólistů a také radost a přesvědčivost, kterou mladý ansámbl předával, ladily skvěle s vynikající akustikou mariánského kostela v Angermünde. Ještě dříve, než se nadšené publikum ve standing ovation rozloučilo s českým souborem, vynutilo si i několik přídavků.“
Ulrike Klobes, Kulturradio, Německo

 

 

Ensemble Inégal - RecenzeRecenze pražského koncertu novodobé premiéry jednoho z největších děl J. D. Zelenky - Il Diamante

Perfektní nastudování Serenaty Il Diamante souborem Ensemble Inégal, Pražskými barokními sólisty, Hanou Blažíkovou, Gabrielou Eibenovou, Marií Fajtovou, Robertou Mameli a  kontratenoristou Kai Wesselem za řízení Adama Viktory, Zelenkovu jedinečnost plně potvrdilo; lze jen doufat, že Il Diamante bude ve stejném provedení co nejdříve k dispozici diskofilům – a že se vydání na CD dočkají i jiné části dlouhodobého projektu, který Ensemble Inégal připravuje s příkladnou péčí, na evropsky srovnatelné úrovni.
Michaela Freemanová,  časopis Harmonie