Příští koncert

 

 

Borovany

Borovanský kostel Navštívení Panny Marie disponuje dvěma mimořádně hodnotnými barokními nástroji.  Kromě velkých varhan od Václava Pantočka se v kostele nachází též vzácný positiv Ondřeje Tadeáše Koksteina z roku 1711. Rekonstrukci tohoto překrásného nástroje provedl významný český varhanář Vladimír Šlajch z Borovan roku 2006.

Dispozice Koksteinova positivu:

Manuál C, D, E, F, G, A - c´´´

Copula major 8´

Copula minor 4´

Principal 2´

Quinta 1 1/3´

Sedecima 1´

Author:av