Příští koncert

 

 

Zlatá Koruna

Nástroj postavil Abraham Starck z Lokte 1698-9, řezbářskou a plastickou výzdobu realizoval Filip Rambler z Freistadtu. Opravy: 1956 F. Jüstel, 1898 J. Fischpera (sníženo ladění přesazením, rejstříková táhla pozitivu dosud situovaná za zády varhaníka přemístěna do hracího stolu v postamentu nástroje), 1941 E. Hubený (změněno pořadí manuálů, zásahy do dispozice – Quinta 3‘ a Quinta 11/3 v HS a Octava 2‘ a Quinta 3‘ v Pos. Nahrazeny romantickými smykavými hlasy). V letech 80. nástroj konzervoval a uvedl do převážně původního stavu Vladimír Šlajch s využitím nalezených torz vyřazených původních píšťalových řad a původního píšťalového materiálu přestavěných Starckových varhan v Hodňově.

Krátké oktávy v manuálech i v pedálu (v pedálu v malé oktávě jsou všechny půltóny hluboké).

Hlavní stroj (C -c3)

Principal 8'
Bordun 8'
Salicional 8' (dnes Fugara 4')
Octava 4'
Quinta 3'
Superoctava 2'
Quinta 1 1/3'
Mixtura 1'

Pozitiv (C – c3)

Copula 8'
Principal 4'
Flöte 4'
Quinta 3'
Octava 2'
Sesquialtera 1 1/3'
Mixtura1' (kvintová)

Pedál (C – a)

Principalbass 16'
Subbas 16'
Octavbass 8'
Quitbass 6'
Superoctavbass 4'