Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

  

Jan Hora

Festival 2007 Varhany *1936

Patří k předním osobnostem mezi českými varhaníky. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof.J. B. Krajse, hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze u prof. Dr. Jiřího Reinbergra a vzdělání si dále rozšířil na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. J.-E. Köhlera. Od počátku své profesionální dráhy byl úspěšný v interpretačních soutěžích: ještě jako posluchač AMU se stal v roce 1958 laureátem bachovské soutěže v belgickém Gentu a v roce 1964 laureátem prestižní mezinárodní bachovské soutěže v Lipsku. Na první varhanní Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara v roce 1958 získal čestné uznání. Koncertoval prakticky ve všech zemích Evropy, též v USA a Japonsku, je zván k vystoupením na významných hudebních nebo speciálně varhanních festivalech (Stockholm, Brémy, Brusel, Göttingen), spolupracuje s mnoha špičkovými orchestry (řada nahrávek, např.Janáčkovy Glagolské mše). Na Pražské konzervatoři vyučuje od roku1965, na AMU začal jako pověřený pedagog vyučovat roku 1977, dnes je na tomto ústavu řádným profesorem. Současně stále působí též na konzervatoři.

Jeho repertoár je rozsáhlý a stylově všestranný: vedle Bacha a starých českých mistrů (Černohorský, Zach, Seger, Brixi, Kopřiva, Kuchař) hraje romantickou literaturu (Mendelssohn, Brahms) i soudobé autory (Hindemith, Messiaen, Janáček, Eben, Kabeláč, Teml).

V poslední době se Jan Hora soustředil na nahrávání souborného varhanního díla řady českých autorů pro firmu VIXEN; vyšel kompaktní disk s varhanními skladbami Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, J.B.Foerstra a Bohuslava Martinů, dále kompletní varhanní dílo Jana Zacha, K.B.Kopřivy a J.K.Kuchaře a souborná nahrávka děl Miloslava Kabeláče a Aloise Háby. Pravidelně je zván do porot prestižních mezinárodních varhanních soutěží jako je soutěž ARD v Mnichově, bachovská soutěž ve Freibergu, soutěž v Norimberku, Erfurtu, Lublani, Brně a samozřejmě též Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara.