Příští koncert

 

Krásno 

30. listopadu 2014

v 16:00 hodin

 

Varhany

 • Borovany

  Borovanský kostel Navštívení Panny Marie disponuje dvěma mimořádně hodnotnými barokními nástroji.

 • Deštná u Jindřichova Hradce

  Jednomanuálové varhany nezjištěného původu pocházejí dle provedení a charakteru skříně z dílny dačických Pantočků cca z poloviny 30. let 18. století. Kolem roku 1820 je opravoval F. Noli, roku 1880 V. Mölzer vyměnil část píšťalového fondu, upravil dispozici snížením Quinty a Mixtury, z níž také byla odstraněna nejvyšší řada a pedál postavil na novou kuželovou vzdušnici. 1912 opravil varhany Č. Skopek z Tábora a instaloval nový měch. Konzervaci a dílčí restaurování nástroje s respektováním stavu z roku 1880 provedl v letech 1999-2000 P. Nožina. Manuál i pedál mají krátké oktávy.

 • Dobrá Voda v Novohradských Horách

  Dvoumanuálové varhany s pedálem v krásné bohatě zdobené skříni patří k typu nástrojů s hracím stolem umístěným v pozitivu, který je zabudován v zábradlí kůru, manubria hlavního stroje a pedálu se původně ovládala na skříni hlavního stroje, tedy za zády varhaníka. Vzdušnice jsou zásuvkové, traktury mechanické, původní rozsah manuálů C – c3 krátká spodní oktáva.

 • Drnholec

  Tento jedinečný velkoryse disponovaný barokní nástroj v kostele Nesvětější Trojice pochází pravděpodobně z dílny Josefa Silberbauera.

 • Děčín

  Nádherná barokní stavba sálového kostela dostavěná r. 1691. S areálem zámku je tento bývalý zámecký kostel spojen krytou chodbou na pilířových arkádách, přistavěnou k severní zdi Dlouhé jízdy.

 • Hejnice

  V roce 1929 postavila do historické skříně z konce 18. století mimořádně kvalitní a impozantní pozdně romantické varhany firma Rieger.

   

   

   

 • Hojsova Stráž

  V Hojsově Stráži se nacházejí velmi hodnotné varhany z roku 1834 pocházející z dílny pražského varhanáře Josefa Gartnera.

 • Jablonné v Podještědí

 • Kadov

  V Kadově se dochoval mimořádně krásný, takřka autentický nástroj postavený r. 1767 varhanářem Vojtěchem Schrayerem. I přes neustále se zhoršující stav je stále možné obdivovat unikátní zvukové hodnoty tohoto skvostu.

 • Kdyně

  Ve Kdyni u Domažlic se dochoval v původním stavu velmi cenný nástroj z roku 1763, jedna z nejstarších prací z tachovské dílny varhanářského rodu Gartnerů. 

 • Kladruby

  Varhany v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech jsou z mnoha hledisek jedním z nejimpozantnějších evropských barokních nástrojů.

 • Kytín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Malé Březno

  Varhany postavil v roce 1790 Ferdinand Müller z Pomyšle pro kostel Narození Panny Marie v Buškovicích u Podbořan. V roce 2003 byl nástroj do Malého Března přenesen a zrestaurován pražským varhanářem, Rudolfem Valentou.

 • Most

  Nástroj postavil Václav Stark ve spolupráci s Janem Adamem Pleyerem v r. 1739. V souvislosti s přesunem kostela v r. 1975 byl nástroj částečně upraven. Zde uvádíme původní Starkovu dispozici.

 • Nové Hrady

  Zvukově výjimečný romantický nástroj s pneumatickou trakturou postavila varhanářská firma Františka Karla Schiffnera z Prahy.

 • Nové Hutě

  Půvabný klasicistní nástroj v Nových Hutích (Kaltenbach) postavil varhanář Franz Jüstl v 1. polovině 19. století.

 • Rabštejn nad Střelou

  Jeden z nejcennějších a po zvukové stránce nejvýraznějších evropských nástrojů postavil varhanář Anton Reis v roce 1793.

 • Sedlec-Prčice

  Cenné varhany z roku 1731 od prčického občana Bedřicha Semráda patří k nejstarším dílům tohoto významného varhanáře. 

   

 • Sněžné

  Loketský varhanář Abraham Stark z Lokte postavil tento jedinečný nástroj původně pro klášterní kostel cisterciaček na Starém Brně r. 1696. Do Sněžného byly varhany prodány r. 1784 po zrušení kláštera.

 • Spálené Poříčí

  Varhany s mechanickou trakturou a zásuvkovými vzdušnicemi postavil pražský varhanář Karel Schiffner v roce 1883.

   

 • Stachy, hřbitovní kostel Panny Marie Bolestné

  Hřbitovní pozdně barokní kostel z roku 1781. Opraven byl v letech 1969-72 a v roce 1988, kdy byla opravena fasáda a střecha.

 • Týn nad Vltavou

  Na vzniku nezvykle velkého nástroje se podílelo v průběhu let několik varhanářů. Základním konceptem tohoto ojedinělého nástroje je dílo Bdřicha Semráda z roku 1759, na kterém pokračoval se svým synem ještě v roce 1777.

 • Třebsko

  Varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku, z roku 1703 jsou jediným sigovaným nástrojem výjimečného a významného kralického varhanáře Gottharda Welzela. Zcela unikátní je zdobení prospektových píšťal, které nemá v Čechách obdoby a také mimořádně působivé akantové řezby. Původně zde ovšem tyto nestály. V r. 1894 zakoupil z honoráře za svou první cestu do Ameriky nové varhany Antonín Dvořák. Byl to nástroj od pražského varhanáře Em. Š. Petra, ale nezachovalo se z něj však nic, neboť byl zcela zničen požárem po zásahu bleskem r.1953. Welzelovy varhany stály původně v kostele sv. Anny v Kostelci nad Orlicí, pak přešly o soukromých rukou a po r. 1948 se staly majetkem státu. Transfer do Třebska r. 1960 je zachránil před jistou zkázou v hodině dvanácté.

 • Vamberk, kostel sv. Prokopa

  Autorem tohoto velikého, a na nezvykle malém prostoru postaveného, nástroje z roku 1725 je pravděpodobně králický varhanář Kašpar Welzl.

 • Varnsdorf

  Vzácný nástroj byl koncem devadesátých let přenesen varhanářem Bohumilem Žloutkem z Konojed a pochází z dílny varhanáře Františka Katzera z Králík z roku 1763.

 • Větřní, kostel svatého Jana Nepomuckého

 • Všeradice, kostel sv. Bartoloměje

 • Zlatá Koruna

  Nástroj postavil Abraham Starck z Lokte 1698-9, řezbářskou a plastickou výzdobu realizoval Filip Rambler z Freistadtu.

 • Úterý

  Mimořádně cenné varhany v kostele sv. Jana Křtitele byly vyrobeny kolem roku 1720 a pocházejí pravděpodobně z dílny loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta (též Burkart, Burkhard nebo Burkhart).

 • Česká Lípa

  Mimořádně krásný nástroj v České Lípě postavila dílna bratří Fellerů roku 1848. Varhany se dochovaly v téměř dokonale původním stavu.

 • Česká Třebová

 • Železná Ruda

  Nástroj postavil r. 1871 varhanář C. Ludwig Edenhofer z německého Regenu.